Πρόσκληση για την 2η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Εκάλης της 06/03/2023"