ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Από  τον  Νοέμβριο  του 2019  λειτουργεί  ομάδα συμβουλευτικής  & ψυχολογικής στήριξης  για γονείς- κηδεμόνες με παιδιά που χρήζουν  ιδιαίτερη στήριξη ( ψυχικές διαταραχές- φάσμα  αυτισμού- κινητικές διαταραχές κ.λ.π.)

Στόχος  της ομάδας  είναι η επικοινωνία- κατανόηση & διαχείριση των δυσκολιών τους , για τη βελτίωση λειτουργίας και διαβίωσης  όλης  της οικογένειας.                                             

 Η  συνήθης συχνότητα  είναι κάθε  δεύτερη Τρίτη   στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας   από 17:00-18:30 με  ανώτατο  όριο 10 ατόμων.

 Την ομάδα συντονίζει η  κλινική  ψυχολόγος  εθελόντρια  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΛΩΡΟΥ σε συνεργασία  με τον ψυχοπαιδαγωγό  της Κοινωνικής Μέριμνας   ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.

 Η ομάδα  είναι ανοικτή  σε περιορισμένο αριθμό  μελών.  

Όσοι ενδιαφέρονται  θα απευθύνονται  στα τηλέφωνα της  Κοινωνικής  Μέριμνας  τηλ: 2106231638,   2106233315 .