ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Σταθερές Δράσεις: Νέο Πρόγραμμα Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων και Δημιουργίας Μπάντας.

Δραστηριότητες: Νέο πρόγραμμα Ιαματικών Λουτρών καθώς και διήμερη και μία τριήμερη εκδρομή.