ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΛΗΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Παρατείνεται η εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας Β΄ Τριμήνου 2022  χωρίς προσαυξήσεις με καταληκτική ημερομηνία για την αποπληρωμή τους την 30.12.2022 , βάσει της υπ'αριθμ. 853/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κηφισιάς.

Σημειώνεται πως το Ταμείο θα δέχεται μετρητά μέχρι το ποσό των 100,00€