ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΙΣ 29-9-2022 και ΩΡΑ 18:00 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε αύριο 29-09-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην 21η “έκτακτη”συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 5 του άρ. 74 του Ν.4555/2018), η οποία θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με: την υπ’αρ. 375/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α’/09-07-2022 .για τη συζήτηση και ψήφιση των κάτωθι θεμάτων:

Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής βοηθήματος οικονομικά ευάλωτων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2022.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

Χορήγηση νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό «ΣΟΦΙΑ ΓΚΙΚΑ», που στεγάζεται στην οδό Αγ. Τρύφωνος 61 στην Κηφισιά και στον          «Β΄ Παιδικό Σταθμό Νέας Ερυθραίας», που στεγάζεται στην οδό Ηλία Βενέζη 8 στην Ν. Ερυθραία.

    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυλήτης.

Επί της αναγκαιότητας επέκτασης Σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ του Κοινωφελούς Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ (ΧΑΝ Αθηνών)» και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρέπης

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι η 19η τακτική συνεδρίαση η οποία είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη Τετάρτη 21-09-2022 καθώς και η 20η τακτική συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα 28-09-2022, για τη συζήτηση και ψήφιση 3 θεμάτων και 9 θεμάτων αντίστοιχα, μεταξύ των οποίων και τα τρία ανωτέρω, ματαιώθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.

Η καθυστέρηση στην έγκριση των συγκεκριμένων θεμάτων ενδέχεται να επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες στη λειτουργία του Δήμου για τους εξής λόγους :

Καθυστέρηση διαδικασιών καταβολής του βοηθήματος των οικονομικά ευάλωτων κατοίκων του Δήμου επιδόματος με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των.

Καθυστέρηση διαδικασιών χορήγησης της απαραίτητης νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου – αφού η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέχει θέση αίτησης και μόνον – με ενδεχόμενα την απώλεια χρηματοδοτήσεων και επιβολής κυρώσεων εις βάρος του Δήμου.

Καθυστέρηση επέκτασης χρησιδανείου μεταξύ της ΧΑΝ Αθηνών και Δήμου Κηφισιάς, ώστε να επισπευθεί η αναγκαία κατασκευή Σύγχρονου Στίβου, με ενδεχόμενο την επ΄αόριστο καθυστέρηση του έργου, λόγω και της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

                                                                            Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                             ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ