ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-2/10

Εικαστικές διαδρομές από την Καλλιτεχνική Ομάδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς 

1-2/10

Βίλα Κώστα Λουκή Ακρίτα 4 Νέα Ερυθραία