ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝ

 

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 450.000 ευρώ που εξασφάλισε για παιδικούς σταθμούς, ο Δήμο μας.

Το πρόγραμμα αφορούσε σε εργασίες για τη μετάβαση των παιδικών/βρεφονηπιακών σταθμών στο νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης (π.δ. 99/2017).