ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ