ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 09-06-2022