Ανακοίνωση- Προνοιακά επιδόματα

Ανακοίνωση- Προνοιακά επιδόματα

Ο Δήμος Κηφισιάς  ενημερώνει  τους  δικαιούχους των  προνοιακών επιδομάτων ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στο λογαριασμό τους στις 14 Ιουλίου 2017

 

 

Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 57 του νόμου 4472/19-05/2017   καταργείται το επίδομα απροστάτευτων τέκνων και στους  λογαριασμούς   των

δικαιούχων του συγκεκριμένου επιδόματος θα πιστωθούν τα ποσά που αντιστοιχούν έως την δημοσίευση του νόμου(19/5/2017) .

Οι δικαιούχοι του ανωτέρω επιδόματος έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την ένταξη του στις παροχές του προγράμματος ΚΕΑ ( κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) του ν.4389/1916 (φ.ε.κ. 94/α) και εφόσον ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.