Ημέρα ευαισθητoποίησης με θέμα "Παιδί και Τεχνολογία"