Πρόσκληση για την 46η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 15-11-23 ΜΕΙΚΤΗ