Πρόσκληση για την 17η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26-04-2023 ΜΕΙΚΤΗ