Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΜΟΧΛΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 20/12