ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στον Βόλο συμμετείχαν από τον Δήμο Κηφισιάς ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ευάγγελος Αυλήτης, καθώς και  ο πρώην Δήμαρχος –Δημοτικός Συμβουλος Νίκος Χιωτάκης- Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΚΕΔΕ.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου μας συμμετείχαν στις άκρως ενδιαφέρουσες θεματικές του Συνεδρίου και παράλληλα συζήτησαν και προώθησαν ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο μας.

Στο συνέδριο συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη λειτουργία των Δήμων, τα Οικονομικά των ΟΤΑ, ζητήματα όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, κλπ.