Κοινωνική Πολιτική

Το όραμά μας :

Η δημιουργία ενός τοπικά αυτοδιοικούμενου σύγχρονου μοντέλου σχεδιασμού, εφαρμογής και λειτουργίας δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των δημοτών,  των κατοίκων και  των εργαζομένων  του  ενιαίου Δήμου. 

Η δημιουργία δηλαδή ενός «συμφώνου κοινωνικής πολιτικής» που θα διανέμει ισότιμα, ορθά και αποτελεσματικά υπηρεσίες καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο και με στόχο την προαγωγή του κοινωνικού επιπέδου του συνόλου των πολιτών.

 

Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

 

Κοινωνική Προστασία Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Κέντρο Άνοιας

Προσχολική Αγωγή (Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί)

Παιδεία και Δια βίου μάθηση (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση)

Κοινωνική Υπηρεσία

 

Κοινωνική Μέριμνα

 

Γενικές πληροφορίες

Δραστηριότητες - Πληροφορίες

Δημοτικά Πολυϊατρεία

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Καλοκαιρινός Παιδότοπος 2021 - Προκήρυξη, Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Καλοκαιρινός Παιδότοπος 2020 - ΠροκήρυξηΑίτηση Υπεύθυνη Δήλωση

Προκήρυξη-Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νέο)

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2021 του Ν.Π.Π.Δ. "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ" του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ