ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ

05Apr

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ

Γράφει ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας 
Εκτέλεσης Συμμετοχικού Προϋπολογισμού 
& Ύδρευσης
κ. Μιχάλης Καυγαλάκης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εργολαβία του 2018 που αφορά την αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.
Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση των αγωγών σε όλο το Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου προκειμένου να επιτύχουμε την αναβάθμιση της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του πόσιμου νερού, την ελαχιστοποίηση των ΔΙΑΡΡΟΩΝ στο δίκτυο, την εξασφάλιση σταθερής ΠΙΕΣΗΣ στην παροχή και κατά τους θερινούς μήνες όπου έχουμε αυξημένες ανάγκες ύδρευσης.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του αγωγού και στην οδό Γραβιάς. Πρόκειται για έναν αγωγό από αμιαντοσωλήνα με συνεχείς και επαναλαμβανόμενες βλάβες λόγω της παλαιότητας και της ποιότητας των υλικών (αμίαντο), αλλά και γιατί ο αγωγός δέχεται εναλλαγές πιέσεων επειδή είναι η αρχή του κουμπώματος (σύνδεσης) με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ σε περίπτωση έκτακτων αναγκών για την πόλη μας. 
Έχει ιδιαίτερη σημασία το έργο αυτό διότι λύθηκε οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης στην συγκεκριμένη περιοχή λόγω της επαναλαμβανόμενης θραύσης του αγωγού στο δίκτυο.
Η εκτέλεση - ολοκλήρωση του έργου έγινε σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, αρτιότητα που ισχύει σήμερα και με ιδιους πόρους (του Δήμου). 
Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας κ. Μιχάλης Καυγαλάκης δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή δίνει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στο θέμα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και στο πλαίσιο αυτό προχωρεί στην αντικατάσταση του παλαιού δικτύου Ύδρευσης που αποτελείται από ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ, με υλικά τελευταίας Τεχνολογίας PVC και ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ. Το δίκτυο έπρεπε να είχε αντικατασταθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια διότι θα είχαμε αποφύγει σημαντική απώλεια – ΣΠΑΤΑΛΗ νερού λόγω των συνεχών θραύσεων του αγωγού. Θα είχαμε επιτύχει εξοικονόμηση πάρα πολλών εργατοωρών του απασχολούμενου Προσωπικού μας. Επίσης θα είχε γίνει σημαντική οικονομία σε υλικά, τα οποία διετέθησαν για την αποκατάσταση των βλαβών. Τέλος ευχαριστεί τους συμπολίτες μας για την κατανόηση τους από την αναστάτωση – όχληση κατά την διάρκεια των εργασιών για την ολοκλήρωση των έργων.
Συγκεκριμένα για το έργο της Γραβιάς τοποθετήθηκε και το ασφαλτικό στις τομές τόσο του αγωγού όσο και των συνδέσεων, καθαρίστηκε και πλύθηκε ο συγκεκριμένος δρόμος προς αποφυγή ατυχημάτων και δόθηκε στην κυκλοφορία.