Δημοτολόγιο - Μεταδημοτεύσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ


1.-ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 Βεβαίωση διετούς κατοικίας στον Δήμο Κηφισιάς , η οποία εκδίδεται από  το Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας.

Αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο Κηφισιάς (μεταδημότευση) η οποία γίνεται χωριστά για τον κάθε ενήλικα χωριστά , είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε ηλεκτρονικά στο σύστημα αιτήσεων του Δήμου Κηφισιάς.


2.-ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΛOΓΩ ΓΑΜΟΥ ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕIΝΑΙ ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο Κηφισιάς (μεταδημότευση) η οποία γίνεται  είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε ηλεκτρονικά στο σύστημα αιτήσεων του Δήμου Κηφισιάς.


3.-ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ή ΤΩΝ ΓΟΝΕΏΝ ΤΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση η αρχική εγγραφή του ενδιαφερομένου (από την γέννηση του, ή την γέννηση του ενός γονέα) στο Δήμο Κηφισιάς


Αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο Κηφισιάς (μεταδημότευση) η οποία γίνεται  είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου μας, επί της οδού Εμμ. Μπενάκη 3, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε ηλεκτρονικά στο σύστημα αιτήσεων του Δήμου Κηφισιάς.