Εκπαιδευτικές Υποδομές

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης

Πλήθος

Σύνολο

Δ.Ε.1 ΚΗΦ

Δ.Ε.2 Ν.ΕΡΥ

Δ.Ε.3 ΕΚ

Δ.Ε.4

Δ.Ε.5

Δ.Ε.6

Νηπιαγωγεία

15

10

3

1, ΔΗΜΟΣΙΟ
1 ΑΡΣΑΚΕΙΟ
ΤΟΣΙΤΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ

 

 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

13 ΔΗΜΟΣΙΑ
4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ

8 ΔΗΜΟΣΙΑ
1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ

3

2 ΔΗΜΟΣΙΑ
3 ΙΔΙΩΤΙΚΑ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΣΙΤΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ)

 

 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

8 ΔΗΜΟΣΙΑ
4 ΙΔΙΩΤΙΚΑ

6

2

2 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ 2 ΛΥΚΕΙΑ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΣΙΤΣΙΟ ΕΚΑΛΗΣ)

 

 

 

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση

1

ΙΕΚ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4-10

 

 

 

 

 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

OIKONOMIKO ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BCA
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

 

 

 

 

 

 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

-

 

 

 

 

 

 

Σχολές Γονέων

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Π Ρ Ο Ν Ο Η

 

 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

-

 

 

 

 

 

 

Μουσικές Σχολές

-

 

 

 

 

 

 

Κέντρα Εικαστικών Τεχνών

 

 

 

 

 

 

 

Λοιπές Υποδομές Εκπαίδευσης