ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος"

Με το υπ΄αριθμ. ΠΕΧΩ/20539/850 ( αρ. Πρωτ. Δήμου Κηφισιάς 12939/27-3-19) έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας διαβιβάστηκαν τα τοπογραφικά διαγράμματα 4, 2.1, 2.2, 2.3,2.4 προκειμένου να γίνει η ανάρτησή τους.

Στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, έχουν αναρτηθεί τα παραπάνω τοπογραφικά διαγράμματα  και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σύλλογοι μπορούν να λάβουν γνώση της προτεινόμενης οριοθέτησης του ρέματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2.3 του Ν. 4258/14 ο Δήμος μας θα γνωμοδοτήσει επί του θέματος σε επικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σύνδεσμοι:

Τοπογραφικό Διάγραμμα 20190408092304582_0001

Τοπογραφικό Διάγραμμα 20190408092304582_0002

Τοπογραφικό Διάγραμμα 20190408092304582_0003

Τοπογραφικό Διάγραμμα 20190408092304582_0004

Τοπογραφικό Διάγραμμα 20190408092304582_0005