ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

07/11/2022   ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 11 ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

04/08/2022ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

21/07/2022 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΕΜΜΕ ΣΤΟ ΤΡΙΤΣΗΣ

24/06/2022 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 74.400,00€ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

01/09/2021ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

Πρόγραμμα SPARCS

Το πρόγραμμα SPARCS είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου με διαγωνιστικές διαδικασίες και πολύ αυστηρά κριτήρια επιλέχθηκαν 7 ευρωπαϊκές πόλεις για να δημιουργήσουν ένα αειφόρο δίκτυο έξυπνων πόλεων, θετικής βιώσιμης ενέργειας και κοινότητες μηδενικού άνθρακα.

O Δήμος Κηφισιάς είναι ο μόνος Ελληνικός Δήμος που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

17/11/2022  ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ SPARCS ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

22/10/2022 ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Γ.ΘΩΜΑΚΟΣ ΚΑΙ Σ.ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPARCS

 

Χρηματοδοτούμενα Έργα

 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

 • «Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νεάς Ερυθραίας – Αντικατάσταση προβληματικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας» (2022, χρηματοδότηση=209.707,00€, ίδιοι πόροι=50.329,68€)

 

 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

 • «Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=96.720,00€)
 • «Εργασίες επισκευής κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Πολιτείας» (2022, χρηματοδότηση=285.000,00€)
 • «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=65.100,00€, ίδιοι πόροι 2022=40.240,00€, ίδιοι πόροι 2023=200.075,93€)
 • «Μηχανολογικός εξοπλισμός με χρηματοδοτική μίσθωση διάρκειας πέντε ετών» (προμήθεια 12 οχημάτων μηχανημάτων) (2022, χρηματοδότηση=2.441.400,00€)
 • «Απορριμματοφόρα και λοιπά οχήματα αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (προμήθεια 4 απορριμματοφόρων) (2022, χρηματοδότηση=644.800,00€)
 • «Μηχανήματα έργου, οχήματα ή συνοδευτικός εξοπλισμός» (προμήθεια 3 οχημάτων μηχανημάτων) (2022, χρηματοδότηση=396.800,00€)

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 • «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας της νέας πτέρυγας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=15.395,84€)
 • «Ανάπλαση – Αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=1.115.556,91€ ίδιοι πόροι=40.888,86€)
 • «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2019 και Συντηρήσεις Σχολικών Κτηρίων 2020» (2022, χρηματοδότηση=757.916,64€)
 • «Βελτίωση διαχείρισης στερεών αποβλήτων με προώθηση της επαναχρησιμοποίησης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας» (2022, χρηματοδότηση=996.499,95€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Εξοικονόμηση ενέργειας υποδομών ύδρευσης Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=187.736,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Αστική Αναζωογόνηση του Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=2.447.946,00€, σε εξέλιξη)
 • «1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς (ανάπλαση-αναδιαρρυθμίσεις διατηρητέου και προσθήκη πτέρυγας» (χρηματοδότηση=1.747.301,91€, αναμονή Σύμβασης)
 • «Ψηφιακός μετασχηματισμός στο Δήμο Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=283.482,60€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Ψηφιακές υπηρεσίες ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας, ανάδειξης και προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Κηφισιάς και τηλεσυμβουλευτικής-τηλεϊατρικής για την κοινωνική μέριμνα και την καταπολέμηση εξάπλωσης επιδημιών» (χρηματοδότηση=1.285.284,80€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Μελέτες και τεύχη δημοπράτησης σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» (χρηματοδότηση=1.067.640,00€, σε εξέλιξη)
 • «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Κηφισιάς» (χρηματοδότηση=2.050.340,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Δημιουργία εκθεσιακού χώρου ιστορίας, μνήμης και βιωματικής εκπαίδευσης για την ανάδειξη της συνεισφοράς των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821 και του πολιτιστικού αποθέματος του Κ.Ε.Μ.Μ.Ε. από την περίοδο της Μικρασιατικής Καταστροφής μέχρι σήμερα, με χρήση προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών και διαδραστικών τεχνολογιών» (χρηματοδότηση=158.658,00€, σε εξέλιξη)

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 • «Ανάπλαση – Αξιοποίηση τμήματος της περιοχής Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 1040, 1041 και 1042» (2022, χρηματοδότηση=611.294,50€, ίδιοι πόροι 2022=20.000,00€, ίδιοι πόροι 2023=704.705,50€, σε εξέλιξη)
 • «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Διαμόρφωση πλατείας περιοχής Αδαμών Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς)» (2022, χρηματοδότηση=290.000,00€, ίδιο πόροι=275.000,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Διαμόρφωση τμήματος νησίδας της οδού Ρόδων Δημοτικής Ενότητας Εκάλης)» (2022, χρηματοδότηση=321.925,00€, ίδιοι πόροι=313.075,00€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=59.520,00€)

 

 

ΕΣΠΑ 2014-2020

 • «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Σχολεία του Δήμου Κηφισιάς» (2022, χρηματοδότηση=384.254,00€, ίδιοι πόροι=440.746,00€)
 • «Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων» (2022, χρηματοδότηση=372.000,00€)
 • «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς» (οικιακή κομποστοποίηση, χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, προμήθεια εξοπλισμού επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης αποβλήτων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τις δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων) (2022, χρηματοδότηση=3.095.427,01€, αναμονή έγκρισης αιτήματος)
 • «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς»ν (2022, χρηματοδότηση=627.224,26€)
 • «Επέκταση – Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κηφισιάς» (προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καθώς και των ΚΑΠΗ του Δήμου Κηφισιάς) (2021-2022, χρηματοδότηση=94.788,45€, σε εξέλιξη)

 

ΠΔΕ

 • «Επιχορήγηση του Δήμου Κηφισιάς για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» (2022, χρηματοδότηση=210.000,00€, ίδιοι πόροι=80.937,24€)

 

 

 • ΗΟΡΙΖΟΝ 2020 "Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS, (SPARCs)", (Στόχος η αειφόρος ανάπτυξη του Δήμου με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των δημοτών) 526.250,00€