Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ, δια ζώσης