ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 28-11-2022