ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ STOP ΕΠΙ ΤΗΣ 1ης ΜΑΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΕΩΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ¨Ν.3852/2010¨

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ

 

Η διαβούλευση αποτελεί την αφετηρία ενός οργανωμένου διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, σε κάθε τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή του πολίτη στη διαβούλευση, πριν τη λήψη αποφάσεων, συμβάλλει στη διαφανή άσκηση της εξουσίας και στην υποχρεωτική λογοδοσία όποιου ασκεί δημόσια εξουσία και συνιστά αναβάθμιση της δημοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, τόσο με τον εμπλουτισμό συμμετοχικών διαδικασιών, όπως η διαβούλευση, όσο και με τη βελτίωση της αντιπροσώπευσης του πολίτη.

Παρατηρήσεις, ενστάσεις και αντιπροτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: diavoulefsi@kifissia.gr ή εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου σε διάστημα 15 ημερών από την έναρξη της διαβούλευσης, συμπληρώνοντας το προτεινόμενο έντυπο αίτησης (υπόδειγμα).
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2132007113, 2132007114

Έναρξη διαβούλευσης: 05/03/2021

Λήξη διαβούλευσης:  19/03/2021

Παρασκευή, Μάρτιος 5, 2021 PDF icon ΑΠΟΦΑΣΗ 16-2021 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.pdf