Επιτροπές

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) (Αντιδήμαρχος)
2. Καυγαλάκης Μιχάλης (Αντιδήμαρχος)
3. Παπαδημητρίου Αμαλία (Λίλα) 
4. Κόκκαλης Νικήτας
5. Λιανός Δημήτριος
6. Διονυσιώτης Ιωάννης
7. Λαμπρινός Λογοθέτης
8. Μαρκεσίνης Εμμανουήλ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Παντελεάκης Ιωάννης
2. Κουρέπης Αχιλλέας
3. Καραγιαννάκης Βασίλειος
4. Κατσίμπας Γεώργιος
5. Βάρσος Βασίλειος
6. Λαχανάς Χρήστος

 

--------------------------------------------

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62,  του Ν.3852/2010, ως ισχύει, αποτελείται από :
 
 Τον Δήμαρχο – Πρόεδρο, Γιώργο Θ. Θωμάκο.
 
 Τους Αντιδημάρχους :
 
1) κ. Αυλήτη Ευάγγελο – Αντιδήμαρχο Προσωπικού – Οικονομικών, Εποπτείας Μέτρων κατά του κορωνοϊού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) κα Βλάχου Ασπασία (Νίνα) – Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης και Φιλίας των Πολιτών, Δημόσιων Σχέσεων και Τουρισμού 
3) κα Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) – Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας
4) κ. Καυγαλάκη Μιχάλη -  Αντιδήμαρχο Ύδρευσης του Δήμου και εποπτείας ανέγερσης επισκευών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας
5) κ. Κόκκαλη Νικήτα  – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας και Τοπικής Δημοκρατίας
6) κ. Μαρκεσίνη Εμμανουήλ – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης 
7) κ. Παντελεάκη Γιάννη – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων
8) κ. Σκορδίλη Γεώργιο – Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Εθελοντισμού


 

----------------------------------------------

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Γιώργος Θ. Θωμάκος
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Κόκκαλης Νικήτας (Αντιδήμαρχος)
2. Βλάχου Ασπασία (Νίνα) (Αντιδήμαρχος)
3. Παντελεάκης Ιωάννης                            
4. Καραλή Κατερίνα                                  
5. Κύρλος Ευστάθιος                                 
6. Καπετανάκη Ανθούλα                            
7. Βάρσος Βασίλειος                                   
8. Λαχανάς Χρήστος                                   
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 
1. Κουρέπης Αχιλλέας                             
2. Παπαδημητρίου Αμαλία (Λίλα)           
3. Ανδρεαδάκης Δημήτριος                      
4. Τσιλιγκίρης Κωνσταντίνος                   
5. Ποντικάκη Νικολέττα                           
6. Μαρκεσίνης Εμμανουήλ