ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

20Ιαν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιτροπή  επανασύνδεσης ρεύματος του Δήμου Κηφισιάς

Α.      Το μέτρο αυτό σύμφωνα με το ΦΕΚ 6302/ Β΄ /29/12/2021 αφορά καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος μέχρι τις 31/12/2021  που να έχουν ήδη αποσυνδεθεί ή να αποσυνδεθούν από το δίκτυο μέχρι τις 15/02/2022 .

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου και να μην
έχει πραγματοποιηθεί επανασύνδεση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Γ. Ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν απευθυνθείτε στην:
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς      
 τηλέφωνο επικοινωνίας :2108082994
e-mail : merimna@kifissia.gr

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς -kifissia.gr/sadk-  επιλέγοντας Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ