Ρύθμιση Οφειλών μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

15Απρ

Ρύθμιση Οφειλών μέσω Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Στο site του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα υποβολής αιτήσεων για μια σειρά υπηρεσιών. 

Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει αίτηση  πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων  οφειλών   βάσει του Ν4646/2019  ηλεκτρονικά, από το σπίτι του, απλά κάνοντας χρήση των κωδικών Taxisnet, 

χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο Δημαρχείο ή στις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς.

Η αίτηση βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kifissia.gr/sadk/

Μέσω του e-mail σας, που θα συμπληρώσετε στην αίτηση, θα λάβετε τη ρύθμιση των οφειλών σε δόσεις, η καταβολή των οποίων θα γίνεται με Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής.