8ο Δημοτικό Κηφισιάς (Ναυπλίου & Πελοποννήσου)

Σημεία που ξεχωρίζουν

8ο Δημοτικό Κηφισιάς (Ναυπλίου & Πελοποννήσου)

8ο Δημοτικό Ναυπλίου & Πελοποννήσου 145 64 τηλ./φαξ 210 8071312 Μαυράκη Mελπομένη
          mail@8dim-kifis.att.sch.gr