7ο Δημοτικό Κηφισιάς (Πλατεία Πολιτείας)

Σημεία που ξεχωρίζουν

7ο Δημοτικό Κηφισιάς (Πλατεία Πολιτείας)

7ο Δημοτικό Πλατεία Πολιτείας 145 63 τηλ./φαξ 210 6202585 Κοθώνας Γιάννης
  210 6250283     210 5070104 mail@7dim-kifis.att.sch.gr