6ο Δημοτικό Κηφισιάς (Λάμπρου Κατσώνη 53)

Σημεία που ξεχωρίζουν

6ο Δημοτικό Κηφισιάς (Λάμπρου Κατσώνη 53)

6ο Δημοτικό Λάμπρου Κατσώνη 53 145 61 τηλ. 210 8089194 Πρέντος Κν/νος
      φαξ 210 8089195 mail@6dim-kifis.att.sch.gr