4ο Δημοτικό Κηφισιάς (Σουλίου & Όθωνος)

Σημεία που ξεχωρίζουν

4ο Δημοτικό Κηφισιάς (Σουλίου & Όθωνος)

4ο Δημοτικό Σουλίου & Όθωνος 145 61 τηλ. 210 8019857 Γαλάνης Κωνσταντίνος
      φαξ 210 8080339 mail@4dim-kifis.att.sch.gr