3ο Νηπ/γείο Νέας Ερυθραίας ( Περγάμου & Σκουφά 5 )

Σημεία που ξεχωρίζουν

3ο Νηπ/γείο Νέας Ερυθραίας ( Περγάμου & Σκουφά 5 )

3ο Νηπ/γείο Περγάμου & Σκουφά 5 146 71 τηλ./φαξ 210 6200352 Αποστολίδου Ιωάννα