3ο Δημοτικό Κηφισιάς (Δειράδων & Πηγών 4)

Σημεία που ξεχωρίζουν

3ο Δημοτικό Κηφισιάς (Δειράδων & Πηγών 4)

3ο Δημοτικό Δειράδων & Πηγών 4 145 64 τηλ./φαξ 210 8071526 Φαλιάγκα Έφη
          mail@3dim-kifis.att.sch.gr