2ο Δημοτικό Κηφισιάς (Λεωφ. Κηφισίας 282)

Σημεία που ξεχωρίζουν

2ο Δημοτικό Κηφισιάς (Λεωφ. Κηφισίας 282)

2ο Δημοτικό Λεωφ. Κηφισίας 282 145 63 τηλ. 210 8018834 Νίνου Βασιλική
      φαξ 210 8077517 mail@2dim-kifis.att.sch.gr