Συμβούλιο Κοινότητας Εκάλης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΑΛΗΣ

Σφηκάκης Πέτρος

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΛΗΣ

1. Βρυζάκη Αλεξάνδρα
2. Ανδρεοπούλου Ελευθερία
3. Αντωνάτου Χριστίνα
4. Γρηγορίου Αικατερίνη
5. Νικολάλης Γεώργιος
6. Βασιλείου Ιωάννα