Συμβούλιο Κοινότητας Κηφισιάς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Τσιλιγκίρης Πέτρος

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

1.   Αγγελίδης Χρήστος
2.   Λεούδη Αικατερίνη
3.   Φουσιάνης Ιωάννης
4.   Γεωργούλης Νικόλαος
5.   Σουρά Ελένη
6.   Ντάλλη Θεοδώρα Βιργινία (Ράνια)
7.   Τσούλος Ελευθέριος
8.   Δημητρόπουλος Ιωάννης
9. Ράπτη Μαρία του Φωτίου
10. Βάρελη Αγγελική Βιργινία (Τιτίκα)