Δομές Κοινωνικής Πολιτικής - Υγείας

Τον Φεβρουάριο 2014 (ΦΕΚ 514/τ.Β’/28-02-2014) ) συστάθηκε η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού με τα εξής τμήματα:

Α. Τμήμα κοινωνικής πολιτικής και εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, προσχολικής αγωγής.

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την εισήγηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, με την ίδρυση, και λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στην πόλη της Κηφισιάς. Επίσης μεριμνά για την φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού και του εφήβου. Τέλος προωθεί πολιτικές για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης (δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες εθελοντών). Συνεργάζεται με Νομικά Πρόσωπα του Δήμου  που δραστηριοποιούνται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (κοινωνικές, αθλητικές πολιτιστικές, παιδαγωγικές δραστηριότητες).

Το τμήμα μέσα στο προηγούμενο περιγραφόμενο πλαίσιο, εποπτεύει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των οποίων ο ρόλος, οι  σκοποί και οι αρμοδιότητές τους συνίστανται στα εξής (κανονισμός λειτουργίας - αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 201/2015).

Οι σταθμοί είναι κυρίαρχοι χώροι αγωγής εκπαίδευσης, και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχουν ως σκοπό:

α)   Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

β)   Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

γ)   Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

δ)   Να εξυπηρετούν γονείς και κηδεμόνες και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

ε)   Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

ζ)   Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Στον σχετικό κανονισμό λειτουργίας περιγράφονται όλα τα ουσιαστικά θέματα που αφορούν στην λειτουργία ενός σταθμού, τόσο από την άποψη της υψηλής προσφοράς υπηρεσιών που βοηθούν ένα παιδί προσχολικής ηλικίας να φύγει σταδιακά από το γνώριμο οικογενειακό περιβάλλον και να προετοιμαστεί ομαλά για την μετάβασή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και από την άποψη της υπεύθυνης παροχής υπηρεσιών υγείας, διατροφής, ξεκούρασης, διαπαιδαγώγησης και τελικά κοινωνικής ενσωμάτωσης με λεπτομερή αναφορά προδιαγραφών κτιρίου, προσόντων και αρμοδιοτήτων προσωπικού ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας και υποχρεώσεων των κηδεμόνων.

Στον Δήμο της Κηφισιάς σήμερα (Ιούνιος 2015 )λειτουργούν οι εξής βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί:

 

ΜΟΝΑΔΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ

1.Δημοτικός Παιδικός Σταθμός «Σοφία Γκίκα»
(Δημ.Ενότητα Κηφισιάς)

83

99

2.Β’ Παιδικός Σταθμός Δήμου Κηφισιάς – Σουλίου

30-40

48

3. Παιδικός Σταθμός Δήμου Κηφισιάς, Παράρτημα  Όθωνος

25-30

38

4. Παιδικός Σταθμός Δήμου Κηφισιάς, Παράρτημα  Κηφισού

38-40

52

5. Παιδικός Σταθμός «Ανθούλα Αμπατζή» (Δημ.Ενότητα Κηφισιάς)

25

35

6. Παιδικός Σταθμός «Νέλλη Κοκορίνου»
(Δημ.Ενότητα Κηφισιάς)

20-25

31

7. Παιδικός Σταθμός «ΧΑΝ» (Δημ.Ενότητα Κηφισιάς)

90

 

115

8. Α΄Παιδικός Σταθμός ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

120-130

166

9. Β΄Παιδικός Σταθμός ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

120-130

165

 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

749

Ενδεικτικά:

Τον Ιανουάριο 2015, ο Β’ Παιδικός Σταθμός Ν. Ερυθραίας εντάχθηκε στο πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής «Water Ecoculture», για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο πλαίσιο της δράσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Λίμνη Μπελέτση στην Ιπποκράτειο, με τη συμμετοχή των γονέων τους, ώστε να κάνουν παρατηρήσεις και συλλογή δεδομένων σχετικά με το νερό.

Οι Παιδικοί Σταθμοί: «Σοφία Γκίκα» και «Νέλλη Κοκκορίνου» συμμετέχουν σε πρόγραμμα γυμναστικής  (διάρκειας μίας ώρας την εβδομάδα), σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

Ο Α’ Παιδικός Σταθμός της δημοτικής ενότητας Νέας Ερυθραίας συμμετείχε στο πρόγραμμα  «Μικρός Γεωργός», με  επίσκεψή του στο βιωματικό Πάρκο «Paradise» στη Μεταμόρφωση. Τα παιδιά συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, μέσω του οποίου έμαθαν για τα βασικότερα είδη λαχανικών και δέντρων, τις αγροτικές διαδικασίες, τον κύκλο ζωής των φυτών και για τη σημασία των κηπευτικών και των λαχανικών στη διατροφή μας.

Όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Κηφισιάς συμμετέχουν σε δράση αλληλεγγύης για το Σύλλογο Αγέννητου Παιδιού «Η Αγκαλιά» με τη συγκέντρωση ρούχων, παιχνιδιών, τροφίμων και την εξασφάλιση δωρεάς 500τμχ ενδυμάτων από εταιρεία χορηγό του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Β. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας τρίτης ηλικίας.

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την εισήγηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της ευαίσθητης τρίτης ηλικίας. Μεριμνά για την φροντίδα της οικογένειας, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευπαθών ομάδων με την συμμετοχή ή προώθηση προγραμμάτων, και δράσεων. Προωθεί πολιτικές για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης (δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες εθελοντών). Συνεργάζεται με Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, πολιτιστικούς φορείς της πόλης   που δραστηριοποιούνται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (κοινωνικές, αθλητικές πολιτιστικές, δραστηριότητες). Συνεργάζεται με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που προσφέρουν προϊόντα που προάγουν την καλή υγεία και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας.

Το τμήμα, στο  πλαίσιο αυτό, εποπτεύει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Στον Δήμο της Κηφισιάς σήμερα λειτουργούν  τα εξής Κ.Α.Π.Η.:

 1. Α. ΚΑΠΗ Δήμου Κηφισιάς
 2. Β. ΚΑΠΗ ΑΛΩΝΙΩΝ Δήμου Κηφισιάς
 3. Γ. ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δήμου Κηφισιάς
 4. Δ. ΚΑΠΗ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Με σκοπό:

 1. Την πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ενεργά, και ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 2. Την  διαφώτιση και την συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.
 3. Την έρευνα θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Μέλη των κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων εγγράφονται συνταξιούχοι (60 ετών  κ άνω) άνδρες-γυναίκες, που κατοικούν στην περιοχή που λειτουργεί το κέντρο χωρίς διάκριση οικονομικών, κοινωνικών, μορφωτικών, θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν ακόμα δημότες του Δήμου μικρότερης ηλικίας, αν είναι ήδη συνταξιούχοι κι όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (πρόσφατες χηρείες, μοναχικά άτομα).

Επίσης δικαίωμα εγγραφής έχουν και τα ζευγάρια όταν ο σύζυγος είναι μέλος στο κέντρο.

Στο πλαίσιο της προσφοράς υπηρεσιών προς τα μέλη των Κ.Α.Π.Η, εμπεριέχονται:

 • Κοινωνική εργασία (Ατομική-Ομαδική)
 • Φυσιοθεραπεία
 • Εργοθεραπεία
 • Φροντίδα και οι Οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη
 • Οργανωμένη επιμόρφωση και ψυχαγωγία

Στα πλαίσια των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται

 • Εκδρομές
 • Λειτουργία Εντευκτηρίου - κυλικείου όπου βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη.
 •  

Οι υποδομές των κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων στελεχώνονται από προσωπικό που συμπεριλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:

 1. Κοινωνικός λειτουργός
 2. Φυσιοθεραπευτής
 3. Εργοθεραπευτής
 4. Επισκέπτρια υγείας / νοσηλεύτρια
 5. Ιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή γηρίατρος ή ορθοπεδικός ή ιατρός γενικής ιατρικής
 6. Καθαρίστρια / οικογενειακή βοηθός

Μεταξύ του Δήμου Κηφισιάς και της Εθνικής Επιτροπής της UNICEF υπεγράφη προγραμματική σύμβαση, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται παιδικός εμβολιασμός και λειτουργία Σταθμού προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, ως Μονάδας Προληπτικής Ιατρικής.