Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς

 

Η Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς εγκαινιάστηκε το 2004 και φιλοξενείται σε ένα λιθόκτιστο νεοκλασικό κτήριο του 1930 στη συμβολή των οδών Κασσαβέτη και Γεωργαντά. Η παρούσα έκθεση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Κηφισιάς και της Εταιρείας των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κηφισιάς (ΕΦΑΜΚ), οι οποίοι επωμίσθηκαν με γενναιοδωρία και την οικονομική δαπάνη των εργασιών ήδη από το 2000. 
 
Το μουσειακό πρόγραμμα προσαρμόσθηκε στη διάταξη του κτηρίου, το οποίο υπέστη  τις απαραίτητες μετατροπές για την έκθεση των ευρημάτων. Η έκθεση αναπτύσσεται  στον αξονικό διάδρομο του κτιρίου και σε τέσσερα πλευρικά δωμάτια. Στον ημιυπόγειο  χώρο του κτηρίου λειτουργεί εργαστήριο συντήρησης.  
Ο σχεδιασμός της έκθεσης αποτελεί σύλληψη της Β' Ε.Π.Κ.Α. και προέκυψε από την  ανάγκη διαφύλαξης και προβολής ενός μεγάλου αριθμού ευρημάτων που  αποκαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια σε σωστικές ανασκαφές, τόσο σε ιδιωτικά  οικόπεδα της Κηφισιάς όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δημοσίων έργων στα  βόρεια  προάστια. Βασική επιδίωξη της Β' Εφορείας  Αρχαιοτήτων υπήρξε η ανάδειξη  της σημασίας των αρχαίων  δήμων  της βόρειας Αττικής και η  παρουσίαση της διαχρονικής  κατοίκησης της Κηφισιάς από  τους γεωμετρικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Κεντρική θέση στην έκθεση καταλαμβάνουν τα πλούσια   ευρήματα της Κηφισιάς. Δεν απουσιάζουν όμως και μαρτυρίες   από άλλους αρχαίους δήμους όπως οι αρχαιότητες που   εντοπίστηκαν στις ανασκαφές της Αττικής οδού, στο Δήμο Αμαρουσίου (θέση Πέλικα) και εκείνες που βρέθηκαν κατά μήκος της κοίτης του ρέματος Παναγίτσας, στην Παλλήνη.
 
Στη συλλογή εκτίθενται γλυπτά κυρίως των ρωμαϊκών χρόνων (2οςαι.μ.Χ.), περίοδο κατά την οποία έζησε στην Κηφισιά ο Ηρώδης Αττικός. Ανάμεσα σε αυτά  μπορεί κανείς να θαυμάσει καθιστή παιδική μορφή, γλυπτή μορφή παιδιού  επάνω σε δελφίνι κ.α., προερχόμενα από Νυμφαίο. Η επιτύμβια στήλη της  Αρχεστράτης, που βρέθηκε κατά μήκος της κοίτης του ρέματος Παναγίτσας στην  Παλλήνη και χρονολογείται στο 340/330 π.Χ., κοσμεί την Αρχαιολογική Συλλογή  της Κηφισιάς. Η στήλη αυτή αποτέλεσε και το έναυσμα για το πρώτο εκπαιδευτικό  έργο της Β' Ε.Π.Κ.Α., η έκδοση του οποίου έγινε με χορηγία της Ε.Φ.Α.Μ.Κ.. Εκτός  από τα μαρμάρινα γλυπτά στη Συλλογή εκτίθενται και κεραμικά ευρήματα από  διάφορες θέσεις της αρχαιολογικής ζώνης των βορείων προαστίων, όπως το  αρχαίο Άθμονο (Μαρούσι). Πρόκειται για χάλκινα και πήλινα αγγεία που  βρέθηκαν  σε αρχαία νεκροταφεία, με εξέχουσα θέση τις λευκές ληκύθους του  «Ζωγράφου  του Αχιλλέα» (440π.Χ.).


Ανάμεσα στα πλούσια πήλινα και χάλκινα  ευρήματα της Κηφισιάς συγκαταλέγονται ταφικά σύνολα που βρέθηκαν στην  ανασκαφή     του δημόσιου νεκροταφείου του αρχαίου δήμου Κηφισιάς, που ήταν σε   χρήση τουλάχιστον από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τον 4ο  αιώνα μ.Χ. Τα αρχαιότερα  ευρήματα της αίθουσας προέρχονται από το νεκροταφείο αυτό και είναι κτερίσματα της  γεωμετρικής περιόδου (αμφορείς, δίωτοι σκύφοι, δίωτα πινάκια, οινοχόες), διακοσμημένα  με γεωμετρικά μοτίβα, καθώς και μεταλλικά αντικείμενα, όπως  σιδερένιο ξίφος, χάλκινος  λέβητας κ.α. Επιπλέον σημαντικά ευρήματα αρχαϊκών, κλασικών, ελληνιστικών και  ρωμαϊκών χρόνων μαζί  με το πλούσιο φωτογραφικό και εποπτικό υλικό, ολοκληρώνουν  την εικόνα για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής.
Θα άξιζε να σημειωθεί ότι το παρόν εγχείρημα δεν είναι παρά μόνο προοίμιο ενός  μεγαλύτερου Μουσείου το οποίο αποτελεί κοινό στόχο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φίλων του Πολιτισμού.

 Η Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς είναι κλειστή λόγω μεταστέγασης.