Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου

Παρασκευή, Δεκέμβριος 1, 2017 PDF icon Anakoinwsi_Dimina_Akraiwn_Kairikwn2107.pdf