Πολιτική Προστασία

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως για οποιοδήποτε θέμα Πολιτικής Προστασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει

να επικοινωνούν με το τηλ. 2132140211 από 07.00 έως 14.00 και με το τηλ 2106228335 από 14.00 έως 07.00

 

 

                                     

Οδηγίες Προστασίας                                   

Ενημερωτικό Υλικό  

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς     

 

 

Πολιτική Προστασία και Δήμος Κηφισιάς

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Πολιτική Προστασία, είναι το σύνολο των μέσων, υλικών, προσωπικού αλλά και των διαδικασιών και μεθόδων που το κράτος έχει στην διάθεσή του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταστροφές που δυνητικά μπορούν να πλήξουν την χώρα και περιγράφονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία “Ξενοκράτης.”

Ως εκ τούτου είναι σαφές πως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού λόγω της διοικητικής εγγύτητας που έχουν με τον κάτοικο-δημότη παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην δημιουργία και διατήρηση μιας αποτελεσματικής Πολιτικής Προστασίας που είναι δίπλα στον κάτοικο εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, χειμώνα καλοκαίρι. 

Η Δημοτική αρχή στον Δήμο Κηφισιάς έχοντας αντιληφθεί την κρισιμότητα της Πολιτικής Προστασίας:

  • Έχει οργανώσει το Κλιμάκιο Τακτικής Ανταπόκρισης Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι εξοπλισμένο με οχήματα  (4 αλατοδιανομείς, 5 βυτιοφόρα,  1 γερανοφόρο όχημα, 5 JCB, 3 οχήματα πολαπλών χρήσεων UNIMOG,  2 μικρά πυροσβεστικά τύπου DAKOTA, 14 φορτηγά), υλικά και προσωπικό προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστεί περιστατικά πυρκαγιών, πλημμυρών, πτώσης δένδρων κλπ ούτος ώστε να προστατευθεί η ζωή, η περιουσία αλλά και η καθημερινότητα των κατοίκων της πολης.
  • Έχει υλοποιήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου το προσωπικό Πολιτικής Προστασίας σε σταθερή βάση και σε βάθος χρόνου να εκπαιδεύεται προκειμένου να το καταστήσει ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των αποστολών του
  • Έχει ορίσει ως επικεφαλής  Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας αλλά και υπάλληλο για την διευθέτηση θεμάτων επιχειρησιακού χαρακτήρα προκειμένου το Κλιμάκιο Τακτικής Ανταπόκρισης να υποστηρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην υλοποίηση των αποστολών του.
  • Έχει ξεκινήσει την σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του προγράμματος “Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους.”
  • Έχει αναβαθμίσει τις τηλεπικοινωνίες εκτάκτου ανάγκης και την εκπαίδευση του προσωπικού σ' αυτές και έχει σε συνεργασια με την προαιρετική Επιτροπή Πυρασφάλειας και Ασφάλειας του Δήμου υλοποιήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την δημιουργία Κέντρου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  που θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
  • Έχει ξεκινήσει την συγγραφή μνημονίου ενεργειών για όλες τις καταστροφές που προβλέπει ο Ξενοκράτης και το έχει κοινοποίησει στους συναρμόδιους φορείς προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να ετοιμαστούν συντονισμένα διυπηρεσιακά σχέδια αντιμετώπισης δυνητικών καταστροφών.

Παρά το γεγονός λοιπόν των εξαιρετικά δύσκολων δημοσιονομικών συνθηκών που όλοι μας αντιμετωπίζουμε και αναμφίβολα επηρεάζουν την αποδοτικότητά μας οι προσπάθειές μας για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας στην Κηφισιά θα εντατικοποιηθεί  και μελλοντικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κηφισιάς

Έντυπο συγκατάθεσης για παραλαβή ενημέρωσης απο την Πολιτική Προστασία Δήμου Κηφισιάς