Γενικός Γραμματέας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ονομάζομαι Παναγιώτης Αντωνιάδης και γεννήθηκα το 1960 στη Νέα Σμύρνη. Ο Δήμαρχος κύριος Θωμάκος μου εμπιστεύθηκε τη θέση του ΓΓ του Δήμου και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και να τον διαβεβαιώσω ότι θα πράξω το καλύτερο δυνατόν για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του.

Είμαι απόφοιτος της ΓΣΑ και της Φιλοσοφικής Σχολής του ΠΑ στο τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας. Για περισσότερα από 15 χρόνια εργάσθηκα ως καθηγητής γερμανικών και μεταφραστής γερμανικών και αγγλικών κειμένων αλλά και τηλεοπτικών εκπομπών. 

Στη συνέχεια μεταπήδησα στο Σύνδεσμο λιθογραφικών επιχειρήσεων, όπου σαν εκτελεστικός διευθυντής είχα ως κύρια καθήκοντα την εσωτερική οργάνωση του συνδέσμου και την εκπροσώπησή του στην διεθνή  συνομοσπονδία γραφικών τεχνών επί μία πενταετία.

Έχοντας αποκτήσει εμπειρία στο κλάδο της βιομηχανίας τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, πέρασα στην καθ΄εαυτού παραγωγική διαδικασία, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση μεγάλης εκτυπωτικής μονάδας. Εκεί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τα συστήματα ποιότητας της σειράς ISO. 

Από το 2000 και μετά εργάσθηκα σαν ανεξάρτητος σύμβουλος επιχειρήσεων, όπου εκτός από την εγκατάσταση και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας, ασχολήθηκα με τον στρατηγικό σχεδιασμό, την αναδιοργάνωση λειτουργιών, το στατιστικό έλεγχο διεργασιών και με τους δείκτες ποιότητας – αποδοτικότητας.  Από το 2001 φέρω το βαθμό του επικεφαλής Αξιολογητή – Επιθεωρητή συστημάτων ποιότητας ενώ από το 2003 όταν άρχισε να πιστοποιείται το Δημόσιο, ήμουν από τους πρώτους που έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. 

Έκτοτε η απασχόληση μου με δημόσιες υπηρεσίες υπήρξε σχεδόν αποκλειστική,  σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όμως η κύρια απασχόλησή μου ήταν στους ΟΤΑ όλων των βαθμίδων. Διατέλεσα σύμβουλος σε τρεις Περιφέρειες, περί τις 15 Νομαρχίες και σε πολλούς Δήμους. 

Πιστεύω πολύ στην οργάνωση, στον σαφή προσδιορισμό αρμοδιοτήτων και στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών ενός φορέα με βάση τη συνεργασία και την τήρηση των όσων προκύπτουν από το νόμο και λοιπές απαιτήσεις. Επίσης είμαι ένθερμος υποστηρικτής της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών, και είμαι μέλος του Μητρώου Συμβούλων Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. 

Επιδίωξή μου είναι να υπάρξει μια άριστη συνεργασία τόσο με το σύνολο των  αιρετών μελών του Φορέα, όσο και των υπηρεσιακών στελεχών, μία συνεργασία ειλικρινής και εποικοδομητική με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που θα παρουσιαστούν. 

Θα είμαι στη διάθεση όλων των δημοτικών συμβούλων και άλλων θεσμικών παραγόντων του Δήμου, και φυσικά του συνόλου των εργαζομένων σε αυτόν, για να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε κυρίως όμως να δράσουμε προς όφελος των «πελατών» μας, δηλαδή των πολιτών του Δήμου.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης έχει εκ του νόμου(άρθρο 38 Ν 3801/2009) τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.Υπογράφει  τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους

3.Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου

4.Μεριμνά  για την επεξεργασία από τις αρμόδιες  υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση  ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερησία διάταξη ή  έχουν ήδη συζητηθεί  σε αυτά , καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο  από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή την Οικονομική επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

5.Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις υπηρεσίες του Δήμου.

6.Μεριμνά  για την έγκαιρη  ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

7.Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

8.Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

 

Εκτός  των ανωτέρω που ορίζει ο νόμος του αναθέτει και τα εξής:

α) Την διεκδίκηση, συντονισμό και εποπτεία της υλοποίησης όλων των συγχρηματοδοτούμενων και επιδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς Πόρους Προγραμμάτων.

β) Τον  συντονισμό ,παρακολούθηση και οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης όλου του προσωπικού και  έγκριση των αδειών για την συμμετοχή τους σε αυτά.

γ) Να κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης  μεταξύ των Διευθύνσεων, συνεργαζόμενο  με  τους αντίστοιχους προϊστάμενους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του Δήμου.

δ) Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους  το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.