Εγγραφές- Επανεγγραφές

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης,
Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών
Προσχολικής Αγωγής
Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς
Δ/νση: Εμμ.Μπενάκη 3, Κηφισιά, 1ος όροφος
Πληροφορίες:
κ.Περάκη Μαρία- κ.Σδόγκου Κωνσταντίνα
Τηλ:213-2007-242/243
Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης,
Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών
Προσχολικής Αγωγής
Παράρτημα Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας
Δ/νση: Νικ.Πλαστήρα 14, Ν.Ερυθραία, 1ος όροφος
Πληροφορίες: κ.Κώτη Κατερίνα
Τηλ: 213-2007-626/613

Σας ενημερώνουμε ότι οι  αιτήσεις εγγραφής/ επανεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το σχολικό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από 10  έως 31 Μαίου 2019 στο Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής Δ.Ε Κηφισιάς Δ/νση: Εμμ.Μπενάκη 3, για αιτήσεις με πρώτη επιλογή σταθμό της Δ.Ε Κηφισιάς και στο Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών Προσχολικής Αγωγής Δ.Ε Νέας Ερυθραίας Δ/νση: Νικ.Πλαστήρα 14, για αιτήσεις που έχουν πρώτη επιλογή σταθμό της Δ.Ε Νέας Ερυθραίας,από τις 9.00 έως τις 14.00.

Τα έγγραφα των αιτήσεων θα διατίθενται από τα γραφεία των παιδικών σταθμών και την ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Γιάννης Παντελεάκης

 

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας (Απόφαση Δ.Σ 196/2019)

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)