Εγγραφές- Επανεγγραφές

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γραφείο Παιδικών Σταθμών
Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς
Δ/νση: Εμμ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος
Πληροφορίες:
κ.Περάκη Μαρία- κ.Σδόγκου Κωνσταντίνα
Τηλ:213-2007-242/243
Γραφείο Παιδικών Σταθμών
Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας
Δ/νση: Νικ.Πλαστήρα 14, 1ος όροφος
Πληροφορίες: κ.Κώτη Κατερίνα
Τηλ: 213-2007-626/613

Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Απόφαση Δ.Σ 201/2015), σας ενημερώνουμε ότι οι  αιτήσεις εγγραφής/ επανεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 1  έως 22 Ιουνίου 2017 για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς στο Γραφείο των Παιδικών Σταθμών Κηφισιάς ενώ για τους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας στο Δημοτικό Κατάστημα Ερυθραίας από τις 9.00 έως τις 14.00.

Έντυπες αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλαμβάνετε και απο τους κατά τόπους Σταθμούς ή απ’ τα γραφεία των Σταθμών.

Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Δ.Ε. Κηφισιάς

Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας

Γιάννης Παντελεάκης

Κλεοπάτρα Χατζοπούλου

 

"ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ/ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ