Χρήσιμες Διευθύνσεις και Τηλέφωνα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Υπηρεσία Τηλέφωνο ΦΑΞ
Τηλεφωνικό κέντρο 213-2007100  
Δημοτολόγιο 213-2007121, 213-2007120 213-2007123
Ληξιαρχείο 213-2007197 213-2007190
Γραφείο Προσωπικού 213-2007154,186,153,155  
Γραφείο Κοιμητηρίου 213-2007149 2132007291
ΚΕΠ (Κέντρο Κηφισιάς) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  213 - 2007500
ΦΑΞ 213 - 2007510
ΚΕΠ Ν. Κηφισιάς 210-8077515 210-8077516
ΚΕΠ Ν. Ερυθραίας 213-2055800 213-2055807 
Γραφείο Αλλοδαπών 210-6289052  
Δ/νση Καθαριότητας- Φωτισμού 210-6206677
210-6200145
210-6251863
 
Πολιτιστικό Κέντρο 213-2007205, 207, 204, 208
210-6232506
213-2007206
Τεχνική Υπηρεσία 210-8080476
210-8080489
210-6233721
Μένανδρος 210-6250731 -3 210-6253885
ΚΕΚΟΙΠΟ 210-8019633
210-6231368
 
Πολυϊατρείο 210-6232945
210-6233315
 
Βικέλας 210-8080846
210-8080196
 
Δημοτική Βιβλιοθήκη 210-8012642 210-8014105
Α΄ ΚΑΠΗ 210-8080108 210-8018021
Β΄ ΚΑΠΗ  Κέντρο Φιλίας Κηφισιάς 210-8013820  
Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 210-6202109  
Δ/νση Περιβάλλοντος 213-2007662 - 663  
Νεκροταφείο 210-8081184  
Άλσος Κηφισιάς 210-8017038  
Ζηρίνειο 210-8012549
210-8088635
 
Ανθοκομική 210-8019566  
Ανθούλα Αμπατζή 210-8082222  
Σοφία Γκίκα 210-8013646  
Προνόη 210-8082673  
Β΄ Παιδικός Σταθμός 210-8077888  
ΔΑΚ Πολιτείας 210-6201112