Κοινωνική Υπηρεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Κα Σαλβάνου Ιωάννα,
Κα Μειντάνη  Ελένη,
Κα Βαλλιάνου Σταματίνα,
Κα Καρβέλλη Μαρία
Μαρ. Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά

210 8082994-2108014249
merimna@kifissia.gr

koinonikossxediasmos@kifissia.gr

 


Σχεδιάζει και εκτελεί δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και συνεργάζεται οριζόντια και κάθετα με όλα τα Τμήματα και Γραφεία της Δ/νσης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η Κοινωνική εργασία με Άτομα, με Ομάδες και με την Κοινότητα.
 • Η λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
 • Η λειτουργία μονάδας «Bοήθεια στο σπίτι».
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που εφαρμόζεται στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των οικονομικά αδύνατων, των προσφύγων και των    επαναπατριζόμενων καθώς και παροχή άμεσης περίθαλψης ή οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα,   οικογένειες  και  κοινωνικές ομάδες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης εξαιτίας κοινωνικών γεγονότων  ή φυσικών καταστροφών.
 • Η εισαγωγή, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Φροντίδας (Μονάδες Φροντίδας  Ηλικιωμένων).
 • Η προστασία περιθαλπομένωv σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.
 • Η προστασία  μονογοvεϊκώv οικογενειών.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων Η εποπτεία, ο έλεγχος και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων Ν.Π.Ι.Δ. κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένων και Παιδικής Προστασίας καθώς και των  ειδικώς  αναγνωρισμένων  και  κοινωφελούς  χαρακτήρα σωματείων  και συλλόγων.
 • Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαβούλευσης σε τοπικό επίπεδο.
 • Η οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής δικτύωσης σε επίπεδο Δήμου.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων  και ομάδων εθελοντών. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Επιμελείται της οργάνωσης και λειτουργίας  «Κέντρου Κοινότητας» στα όρια του Δήμου. Δείτε το σχετικό Αρχείο εδώ.
 • Συντάσσει  και προωθεί προς έγκριση στα αρμόδια θεσμικά όργανα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα αναφορικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας» (  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄ αρ. Δ23/ΟΙΚ. 14435?1135 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄/854/30-03-2016 )
 • Υποβάλλει στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου κοινότητας κατά την έναρξη λειτουργίας του, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου.
 • Απο 13/2/2018 με απόφαση του Δημάρχου Κηφισιάς συγκροτήθηκε Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων , η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των Κοινωνικών Ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων.
 • Στο  πλαίσιο υλοποίσης του προγράμματος Προνοιακών Παροχών για άτομα με αναπηρία, απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου,  Μ. Αντύπα 3 Κηφισιά, προκειμένου να υποβάλετε αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ
 • Ο Δήμος Κηφισιάς ενημερώνει τους πολίτες ότι έχει συσταθεί η επιτροπή για επανασύνδεση ρεύματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/2018 (φεκ 474/Β/14-02-2018):  ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

              ΑΙΤΗΣΗ

            

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  29/1/2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

Θα θέλαμε να  ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια προστασίας των πολιτών και των εργαζομένων από τη διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)

το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ  συνεχίζει να λειτουργεί ως εξής:

 • Οι αιτήσεις για :

1. Προνοιακά Επιδόματα Αναπηρίας
2. Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων ΟΠΕΚΑ
3. Επίδομα Γέννησης  
4. Έξοδα Κηδείας Ανασφαλιστων Υπερηλίκων  
5. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Νέες αιτήσεις)
6. Επίδομα Στέγασης (Νέες αιτήσεις)
γίνονται κανονικά στο χώρο της Υπηρεσίας  κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) με απαραίτητη τη χρήση της προστατευτικής μάσκας.
Η ενημέρωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των αιτήσεων και άλλες διευκρινίσεις ή πληροφορίες  γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τηλεφωνικά.

 • Όσον αφορά τις Εγκριτικές Αποφάσεις του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος & του Επιδόματος Στέγασης :

Σύμφωνα με την 27/1/2021 γραπτή ενημέρωσή μας από την  Δ/νση  Καταπολέμησης της Φτώχειας, τη Δ/νση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του  Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού,  δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση, με την οποία

παρατείνεται για τρεις μήνες  η ισχύς των εγκτριτικών αποφάσεων των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος & Επιδόματος Στάγασης οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ & ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021.
Σε αυτές τις αιτήσεις εμπεριέχονται και παρατείνονται εκ νέου οι αιτήσεις που παρατάθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ13 οικ. 45861/992/6-11-2020(ΦΕΚ Β΄5001) υπουργική απόφαση.


                                     Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται:
                           Α. Ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται &
                           Β. Ο μήνας επανυποβολής μετά τις παρατάσεις

Α. Μήνας Έγκρισης                                          B. Μήνας Επανυποβολής (μετά τις παρατάσεις)
    Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020                                       Μάιος 2021
    Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020                                    Ιούνιος 2021
    Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020                                      Ιούλιος 2021

     Σημειώνεται ότι:
α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.
β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.
γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους.


  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κηφισιάς
      Μαρίνου Αντύπα 3 Κάτω Κηφισιά
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8082994,210-8014249
      Email: kentrokoinotitaskifissias@kifissia.gr

 

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ 

ΠΑΣΧΑ 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας καθώς και της προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών και των εργαζομένων, βάσει Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

έως  16/3/2020  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΟΙ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 2021

ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΩΝ

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ θα στέλνονται ηλεκτρονικά στο mail : aid@kifissia.gr

Για όσους το αίτημά τους δεν δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά θα προσέρχονται στην Κοινωνική Υπηρεσία της Δ/σης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού ,στην κ.Κηφισιά Μαρίνου Αντύπα 3,

κατόπιν ραντεβού και υποχρεωτικά φορώντας μάσκα, προσκομίζοντας

ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης ή προσκόμισης  ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα θεωρείται απορριπτέα.                              

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία:

Μαρίνου Αντύπα 3, Κάτω Κηφισιά

τηλ. 2108082994 & 2108014249

e-mail: aid@kifissia.gr