Συνοικιακά Συμβούλια Δήμου Κηφισιάς

16Σεπ

Συνοικιακά Συμβούλια Δήμου Κηφισιάς

Με  την  υπ’αριθμ.  561/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κηφισιάς  (ΑΔΑ:  ΨΟΑΒΩΕΜ-Β41)  εγκρίθηκε  ο  Κανονισμός  Λειτουργίας  των  Συνοικιακών  Συμβουλίων  του  Δήμου  Κηφισιάς,  ο  οποίος  συντάχθηκε  από  την  Επιτροπή  Θεσμών  και  Διαδικασιών.

Ημερομηνία  διεξαγωγής  των  εκλογών  ορίζεται  η  22α  Οκτωβρίου  2017,  ημέρα  Κυριακή,  ταυτόχρονα  σε  όλες  τις  συνοικίες  του  Δήμου  για  κάθε  Συνοικιακό  Συμβούλιο.

Σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό,  μέλος  του  Συνοικιακού  Συμβουλίου  μπορεί  να  εκλεγεί  μόνο,  όποιος  έχει  αντίστοιχο  εκλογικό  δικαίωμα  στη  συνοικία.

Όλοι  οι  κάτοικοι  της  συνοικίας  από  δεκαοχτώ  χρονών  και  άνω,  που  είναι  Έλληνες  πολίτες  ή  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  αλλοδαποί  με  νόμιμη  παραμονή  στη  χώρα,  έχουν  δικαίωμα  να  εκλέγουν  το  Συνοικιακό  Συμβούλιο.

Εκλογικό  δικαίωμα  δεν  αναγνωρίζεται  σε  περισσότερες  από  μία  συνοικίες.

Δηλώσεις  υποψηφιότητας  για  κάθε  Συνοικιακό  Συμβούλιο  θα  υποβάλλονται  γραπτά,  υπογραφόμενες  από  τους  υποψηφίους,  στον  Πρόεδρο  της  Εκλογικής  Επιτροπής  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  Διονύσου  73  και  Γορτυνίας  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από  την  επόμενη  της  ανακοίνωσης  των  εκλογών  και  επί  δέκα  εργάσιμες  ημέρες.

Περισσότερες  πληροφορίες  για  το  νέο  δημοκρατικό  θεσμό  στη  Γραμματεία  του  Δημοτικού  Καταστήματος  στα  τηλέφωνα  210-6233315  και  210-6231638.

Κηφισιά  22/9/2017

Ο  Πρόεδρος της  Εκλογικής  Επιτροπής

ΓΙΩΡΓΟΣ   ΤΣΟΥΛΟΣ

 

Δίνουμε Δύναμη στη Συνοικία… Φωνή στην Γειτονιά

ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Νέος δημοκρατικός θεσμός στον Δήμο Κηφισιάς

Μετά τις Συνοικιακές Συνελεύσεις, τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό έρχονται και τα Συνοικιακά Συμβούλια

Τα Συνοικιακά Συμβούλια μέσα από μια σύγχρονη μορφή άμεσης δημοκρατίας και συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και σε συνέχεια των Συνοικιακών Συνελεύσεων που εδραιώθηκαν το 2014, αναβιώνουν στο Δήμο Κηφισιάς.
Ο κάτοικοι της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης τόσο στις Συνοικιακές Συνελεύσεις όσο και στην υλοποίηση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού απέδειξαν ότι λειτουργούν συντονισμένα, ότι μπορούν να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινότητα τους με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει και στην συγκρότηση του νέου δημοκρατικού οργάνου.
Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα Συνοικιακά Συμβούλια απαιτείται η συμβολή των πολιτών της Κηφισιάς της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης, καθώς θα πραγματοποιηθούν εκλογές τον Οκτώβριο για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους.
Στόχος μας η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων.

Η περιοχή του Δήμου διαιρείται σε 14 συνοικίες, όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του 11μελούς προεδρείου.

Συνοικίες Κηφισιάς. Ν.Κηφισιά, ευρύτερη περιοχή «Ελπιδοφόρου», (από Ελαιών έως Δρυμώνος),  Ν.Κηφισιά, (από Ελαιών έως Ούλεν), Κάτω Κηφισιά, Αλώνια, Εργατικές Πολυκατοικίες, Κεφαλάρι, Αδάμες, Πολιτεία, Άνω Κηφισιά

Συνοικίες Νέας Ερυθραίας: Καστρί, Μορτερό, Συνοικισμός, Εθνικιστών και Αναπήρων Πολέμου

Συνοικίες Εκάλης: Εκάλη

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (πατήστε εδώ)