Οικονομικές ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις του Δήμου, λόγω του κορωνοϊού Covid-19

 
Από το Δημοτικό Συμβούλιο,  ελήφθησαν ομόφωνες αποφάσεις  για έκτακτες οικονομικές  ελαφρύνσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας.  Πιο συγκεκριμένα:
 
1. Αναβολή – παράταση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπολειτουργούν,  έως 31/08/2020.  
 
Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ: 102/08-04-2020,  για τα καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν μόνον για υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον (“delivery”) ή πώλησης σε περαστικούς (“take away”),  αναβάλλεται-παρατείνεται η καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, έως 31/08/2020.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση.             
 
 
2. Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Επίσης προβλέπεται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά, εντός του διαστήματος απαλλαγής.
 
Σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ: 101/08-04-2020,  οι επιχειρήσεις που διέκοψαν και όχι αυτές που περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Επίσης, στην περίπτωση   που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, προβλέπεται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση.