ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ

ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΩΝ

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΣΥΗ ΑΓΑΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΩΞΕΩΣ Ως ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΣΒΟΛΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ Η ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ Α Ή Β)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ / ΤΕΙ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΠΥΡΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΥΔΑΠ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΟΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΕΥΔΑΠ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΙΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΓΡΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ /ΚΛΟΠΗΣ/ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΧ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ/ΚΛΟΠΗΣ/ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

ΑΡΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΟΑΤΑΠ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΜΕΑ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΑΤ

ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΑΕΔ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΑΕΕ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ :      08:00 - 20:00

      ΣΑΒΒΑΤΟ                    :       08:00- 14:00

 

ΚΕΠ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                         Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 220                             213 2007 500

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ                              ΕΛΑΙΩΝ 25 ΚΑΙ ΡΕΜΒΗΣ               2108077081

ΚΕΠ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ                          ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 26          213 2055800

 

 

ΚΑΙ...............

 

ΣΤΗΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ-ERMIS

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/egcl