Επικοινωνία με τις Δημοτικές Υπηρεσίες

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: ΔΙΟΝΥΣΟΥ κ' ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2
Τηλ:  213 2007100
Fax:  210 8087090