Επιτροπές

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ευάγγελος Αυλήτης

Αχιλλέας Κουρέπης

Ιωάννης Διονυσιώτης
Δημήτρης Λιάνος
Λογοθέτης Λαμπρίνος
Γιώργος Παπαδόπουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γεωργία (Ζέτη) Κασιμάτη

Νίνα (Ασπασία) Βλάχου

Άννα Κορογιαννάκη

Βασίλης Καραγιαννάκης

Βασίλης Βάρσος

Χρήστος Λαχανάς

--------------------------------------------

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62,  του Ν.3852/2010, ως ισχύει, αποτελείται από :
 
 Τον Δήμαρχο – Πρόεδρο, Γιώργο Θ. Θωμάκο.
 
 Τους Αντιδημάρχους :
 
1) κ. Αυλήτη Ευάγγελο – Αντιδήμαρχο Προσωπικού – Οικονομικών, Εποπτείας Μέτρων κατά του κορωνοϊού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) κα Βλάχου Ασπασία (Νίνα) – Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης και Φιλίας των Πολιτών, Δημόσιων Σχέσεων και Τουρισμού 
3) κα Κασιμάτη Γεωργία (Ζέτη) – Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας
4) κ. Καυγαλάκη Μιχάλη -  Αντιδήμαρχο Ύδρευσης του Δήμου και εποπτείας ανέγερσης επισκευών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας
5) κ. Κόκκαλη Νικήτα  – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας και Τοπικής Δημοκρατίας
6) κ. Μαρκεσίνη Εμμανουήλ – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης 
7) κ. Παντελεάκη Γιάννη – Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων
8) κ. Σκορδίλη Γεώργιο – Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Ανακύκλωσης και Εθελοντισμού


 

----------------------------------------------

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
Γιώργος Θ. Θωμάκος
 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Γιάννης Παντελεάκης
Νίνα (Ασπασία) Βλάχου

Στάθης Κύρλος
Κώστας Τσιλιγκίρης

Βασίλειος Βάρσος

Χρήστος Λαχανάς

                                 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 

Κατερίνα Καραλή

Αχιλλέας Κουρέπης

Ανθούλα Καπετανάκη

Δημήτρης Ανδρεαδάκης

Νικολέτα Ποντικάκη

Γεώργιος Παπαδόπουλος