Συνεχής Ενημέρωση

03Απρ

Παράταση ηλεκτρονικής διαβούλευσης της μελέτης για τις Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ .

Παράταση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης της μελέτης για την "Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ του Δήμου Κηφισιάς".